Ringkasan topik

 • Umum

 • PRANATA ADICARA

  Pranata adicara kelabet pranatacara profesional. Pranata adicara ateges pranatacata plus. Pranata adicara mesti pranatacara, dene pranatacara dereng temtu pranata adicara. Kathah pranatacara ing pasamuan RT, pranatacara ijab qobul prasaja, saha pranatacara upacara kesripahan. Nanging pranatacaa kasebat dereng wantun menawi dados pranatacara ing gedhung, hotel, auditorium ing upacara penganten mirunggan. Kados pundi panjenengan, dados pranatacara menapa pranata adicara.

 • PRANATACARA PANGGUNG

  Pranatacara panggung kadosta panggung hiburan, pengetan dinten Kamardikan RI, pagelaran campursari

  Olah swara pranatacara pangggung: antal, cetha, powerfull, heroic/semangat

  Wicara: mardika, bebas improvisasi, ingkang baku gayeng/regeng, lagu bebas (lamba, melodius ugi kepareng)

  • PRANATACARA UPACARA TRADISI

   Pranatacara tradhisi kadosta tradhisi bersih desa, merti dhusun, merti kali, merti sedhang, lan sapanunggilanipun.

   Olah swara pranatacara: antep, antal, cetha, powerfull, ulem, lamba, heroik, semangat.

   Wicaranipun: mardika, improvisasi winates,

  • PRANATACARA UPACARA ADAT

   Upacara adat menika cakra manggilinganing gesang manungsa 4 M (Meteng, Metu, Manten, Mati).

  • UPACARA PENGANTEN SALA

  • UPACARA PENGANTEN YOGYA

  • BEDA SALA-YOGYA

  • BUSANA

  • SIRAMAN DAN MIDODARENI

   Upacara siraman saha midodareni kalebet upacara pranikah. Upacara siraman ingkang jangkep kawiwitan kanthi pasang bleketepe, adang sepisan, miwah ngarcik toya perwita adi.

   Dene dalunipun katindakaken adicara midodareni. Limrahipun wonten srah-srahan adat widi widana, wejangan calon penganten, saha nggayuh tumuruning wahyu sajodho. Dene samenika wonten kreasi kagem pengaosan.

  • IJAB QOBUL

  • PAHARGYAN PENGANTEN

  • PANYANDRA

  • PANDUAN