Pada Mata Kuliah ini kita akan belajar tentang Islam rahmatan lil alamin