Salam, selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1 dan D3, berbobot 2SKS. Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya.