Basa Ngoko yaiku basa kang dianggo:

1. Guneman karo pepadane

2. Penggede marang wong sangisore

3. Nembe ngunandika