Survey Elearning
(Survey01)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Survey ini diperuntukkan bagi doesn yang sudah menggunakan elearning dan bagi dosen yang sudah mengikuti pelatihan elearning tetapi belum memanfaatkannya. Survey ini akan digunakan sebagai strategi UNY untuk menentukan kebijakan yang bejaitan elearning.

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk