Sejarah Asia Barat Lama
(SJR 203)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Mata kuliah ini mengkaji sejarah kebudayaan dan peradaban masyarakat wilayah Asia Barat Lama (dari periode kuno sampai sekitar abad ke 17). Pembahasan mata kuliah ini mencakup sejarah pembentukan dan perkembangan kebudayaan Mesopotamia dan Persia, kebudayaan Arab pra-Islam, kondisi masyarakat pada masa Muhammad saw, masa Khulafaur Rasyidin, masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, masa pasca Abbasiyah (Dinasti Syafawi dan Dinasti Turki Usmani awal). Untuk pendalaman setiap kompetensi dasar dilakukan diskusi dan penguasaan secara bertahap.

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk