Bahan Teknik I
(STM3242)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan tentang jenis, karakteristik dan aplikasi bahan yang digunakan pada dunia teknik.

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk