Apresiasi seni
(apr sn)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Mata kuliah Apresiasi Seni memuat aspek

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk