Pranatacara
(PBJ)

 mata kuliah ini membutuhkan Kunci Masuk

Pranatacara inggih menika matakuliah ingkang ngemot pangertosan saha kawegigan mranata satataning adicara.

mata kuliah ini membutuhkan Kunci Masuk