Penjaminan Mutu
(PM 01)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Khusus untuk keperluan pelaksanaan penjaminan mutu di Jurusan PT. Otomotif FT UNY

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk