Etika Pendidikan
(Etpend)

 mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

Etika Pendidikan adalah matakuliah fakultas untuk semua prodi yang ada di FIP UNY.

mata kuliah ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk